Osztrák-Magyar Óvoda

“…Bizony, az Úr ajándéka a gyermek…” (Zsoltárok 127:3)

Szabad játék

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a világ megismerésének korai, gyakorlati, konkrét útja, amely megelőzi a valóság logikai, elméleti megismerését. Egyben azonban – éppen a gyakorlati jellege miatt –felkészülés az önálló életre.

Tisztelet, tolerancia, kiegyensúlyozottság, nyitottság

Fontos, hogy a mindennapokban tisztelettel forduljunk egymás felé, érezzünk felelősséget önmagunk és mások iránt. Bizalomra épülő légkörben tanulja meg nálunk a gyermek, hogy önmaga és saját szükségletei szem előtt tartása mellett, a közösség fontos részének érezze magát.

Felkészítés az iskolára

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, az iskolaérettségig fejlesztjük értelmi, testi, pszichés és szociális képességeiket, és együtt örülünk a fejlődés minden lépcsőjének. A tanköteles korba lépett gyermekek speciális iskola előkészítő programban vesznek részt.

Intézményünkben  a magyar óvodának megfelelő  nevelés történik, azaz hat évet be nem töltött gyerekek nevelése zajlik az iskola előkészítő évfolyamon. Hat évet betöltött gyerekek kizárólag  a szakértői bizottság szakvéleménye, vagy az Oktatási Hivatal engedélye birtokában vehetnek részt az iskolai előkészítő keretében. (lásd Házirend/ A beiskolázás óvodai feladatai)

Hitéleti nevelés

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a világ megismerésének korai, gyakorlati, konkrét útja, amely megelőzi a valóság logikai, elméleti megismerését. Egyben azonban – éppen a gyakorlati jellege miatt –felkészülés az önálló életre.

Bizalom és érzelmi biztonság

Fontos, hogy a mindennapokban tisztelettel forduljunk egymás felé, érezzünk felelősséget önmagunk és mások iránt. Bizalomra épülő légkörben tanulja meg nálunk a gyermek, hogy önmaga és saját szükségletei szem előtt tartása mellett, a közösség fontos részének érezze magát.

Kétnyelvűség

Azt valljuk, hogy minden gyermek a saját nyelvén beszélhessen az óvodánkban. Fontosnak tartjuk a gyermek anyanyelvének a biztos alapokra helyezését. A kétnyelvűség miatt olyan pedagógiai helyzeteket teremtünk, amelyek a beszélő környezet alakítását is szolgálják.

A játékban rejlő lehetőségeket használjuk ki, ahol a különböző nyelvű gyerekek az egymással való kommunikáció és játék során játszva sajátítják el az idegen nyelvet egymástól. A cél a nagycsoportosok tudását elmélyíteni, biztatni őket a német nyelv használatára, a kisebbeknél pedig az érzelmi híd megteremtése a gyermek és az idegen nyelv között mozgásos játékok, dalok, mondókák, mesék által. A német nyelv megalapozásában német nyelvi asszisztens segíti a gyerekeket.

Intézmény bemutatás

Intézményünk, az Osztrák-Magyar Óvoda, Budapesten az Európa Iskola közvetlen szomszédságában található. Fenntartónk a  Keresztény Iskola Testvérek, a világszerte ismert De la Salle rendhez tartozik. Az óvoda, iskola és gimnázium egy egységet alkot, így beszélhetünk a kisgyermekkortól egészen az érettségiig tartó komplex nevelésről is. A három intézmény nem csak Orbánhegyi és Istenhegyi út között elterülő gyönyörű telken, de a közös értékrenden is osztozik.

Az óvoda a katolikus értékrend szerint dolgozik, de nyitottak vagyunk más vallást gyakorló gyermekek felvételére is.

Egy ovis nap 7.30-kor kezdődik és 16.30-ig tart. Évente két családi misét, hetente hétfőnként egy óvodai misét tartunk. Megünnepeljük legfontosabb ünnepeinket és jeles napjainkat.

Összesen két vegyes csoporttal, csoportonként 25 gyermekkel működünk, háromtól hat-hét éves korig. A csoportok két óvodapedagógussal működnek. A német és  amagyar nyelv folyamatosan és párhuzamosan jelen van az életünkben.

Elérhetőségeink

Tegyen egy virtuális sétát óvodánkban!