Osztrák-Magyar Óvoda

„…Bizony, az Úr ajándéka a gyermek…” (Zsoltárok 127:3)

Szabad játék

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a világ megismerésének korai, gyakorlati, konkrét útja, amely megelőzi a valóság logikai, elméleti megismerését. Egyben azonban – éppen a gyakorlati jellege miatt –felkészülés az önálló életre.

Tisztelet, tolerancia, kiegyensúlyozottság, nyitottság

Fontos, hogy a mindennapokban tisztelettel forduljunk egymás felé, érezzünk felelősséget önmagunk és mások iránt. Bizalomra épülő légkörben tanulja meg nálunk a gyermek, hogy önmaga és saját szükségletei szem előtt tartása mellett, a közösség fontos részének érezze magát.

Felkészítés az iskolára

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, az iskolaérettségig fejlesztjük értelmi, testi, pszichés és szociális képességeiket, és együtt örülünk a fejlődés minden lépcsőjének. A tanköteles korba lépett gyermekek speciális iskola előkészítő programban vesznek részt.

Intézményünkben  a magyar óvodának megfelelő  nevelés történik, azaz hat évet be nem töltött gyerekek nevelése zajlik az iskola előkészítő évfolyamon. Hat évet betöltött gyerekek kizárólag  a szakértői bizottság szakvéleménye, vagy az Oktatási Hivatal engedélye birtokában vehetnek részt az iskolai előkészítő keretében. (lásd Házirend/ A beiskolázás óvodai feladatai)

Hitéleti nevelés

A keresztény óvoda szellemiségét az ott dolgozó pedagógusok határozzák meg. A pedagógus a gyermek elsődleges mintája és példaképe. A keresztény értékek átadása, az elfogadás, a megértés, a segítségnyújtás a jócselekedeteken, a rituálékon, ünnepeinken, és a mindennapi cselekedeteinkben keresztül kerül átadásra.

Bizalom és érzelmi biztonság

A gyermeknek, minél kisebb, annál nagyobb mértékben kell valóságosan éreznie, hogy elfogadjuk olyannak amilyen és szeretjük őt. Alapvető fontosságú, hogy kiegyensúlyozott gyerekeket neveljünk, akik érzelmi biztonságban játszhatnak, tevékenykedhetnek, ismerhetik meg önmagukat és környezetüket.

Kétnyelvűség

Azt valljuk, hogy minden gyermek a saját nyelvén beszélhessen az óvodánkban. Fontosnak tartjuk a gyermek anyanyelvének a biztos alapokra helyezését. A kétnyelvűség miatt olyan pedagógiai helyzeteket teremtünk, amelyek a beszélő környezet alakítását is szolgálják.
A játékban rejlő lehetőségeket használjuk ki, ahol a különböző nyelvű gyerekek az egymással való kommunikáció és játék során játszva sajátítják el az idegen nyelvet egymástól. A cél a nagycsoportosok tudását elmélyíteni, biztatni őket a német nyelv használatára, a kisebbeknél pedig az érzelmi híd megteremtése a gyermek és az idegen nyelv között mozgásos játékok, dalok, mondókák, mesék által. A német nyelv megalapozásában német nyelvi asszisztens segíti a gyerekeket.

Intézmény bemutatás

Intézményünk, az Osztrák-Magyar Óvoda, Budapesten az Európa Iskola közvetlen szomszédságában található. Fenntartónk a  Keresztény Iskola Testvérek, a világszerte ismert De la Salle rendhez tartozik. Az óvoda, iskola és gimnázium egy egységet alkot, így beszélhetünk a kisgyermekkortól egészen az érettségiig tartó komplex nevelésről is. A három intézmény nem csak Orbánhegyi és Istenhegyi út között elterülő gyönyörű telken, de a közös értékrenden is osztozik.

Az óvoda a katolikus értékrend szerint dolgozik, de nyitottak vagyunk más vallást gyakorló gyermekek felvételére is.

Egy ovis nap 7.30-kor kezdődik és 16.30-ig tart. Évente két családi misét, hetente hétfőnként egy óvodai misét tartunk. Megünnepeljük legfontosabb ünnepeinket és jeles napjainkat.

Összesen két vegyes csoporttal, csoportonként 25 gyermekkel működünk, háromtól hat-hét éves korig. A csoportok két óvodapedagógussal működnek. A német és  amagyar nyelv folyamatosan és párhuzamosan jelen van az életünkben.

Elérhetőségeink

Tegyen egy virtuális sétát óvodánkban!